DET GODA LIVET MELLAN VÄNERN OCH VÄTTERN

Falköpings kommun med 33 400 invånare, är belägen i historisk kulturbygd och storslagen natur, omgiven av platåbergen mellan Vänern och Vättern. Falköping har en sjudande företagsamhet och ett rikt kultur- och föreningsliv. Här finns även goda pendlingsmöjligheter till både Jönköping, Göteborg och Stockholm.

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället i balans och harmoni, även för kommande generationer. Visionen bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Vi värnar om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för alla som bor och verkar i kommunen.

 

KOMMUNDIREKTÖR TILL FALKÖPINGS KOMMUN

Nu söker vi vår nästa kommundirektör som vill leda kommunens organisation med ett strategiskt och långsiktigt ledarskap för både kommunen och verksamhetens bästa.


Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning där organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

 

ARBETSBESKRIVNING

Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteperson. Du har uppdrag att samordna och stödja, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten med hjälp av kommunledningsgruppen. Som stöd i detta arbete har du den biträdande förvaltningschefen, som samordnar och hanterar driften av kommunledingsförvaltningen. Du rapporterar till kommunstyrelsen och är direkt underställd den politiska ledningen. I rollen som kommundirektör har du det yttersta ansvaret för att verkställa kommunstyrelsens beslut.

Som kommundirektör är du en relationsbyggare med fokus på förändringsledning för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Falköping. Utifrån helhetssyn samverkar du med förvaltningarna och den politiska ledningen för att driva och samordna utvecklingsprocesser.

I rollen ingår att företräda Falköping i vårt Skaraborgsnätverk och samverka med såväl näringsliv, föreningsliv som kommuninvånare.

Falköpings kommun har det förvaltningsövergripande ansvaret för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) som är en gemensam kommunövergripande förvaltning för Falköping, Tidaholm, Skara och Götene, med placering i Falköping.

Du leder Falköpings kommuns organisation, utifrån vår vision om en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

 

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en mycket god förmåga att leda och utveckla verksamheter på högsta ledningsnivå. Du har gedigen erfarenhet av att leda andra chefer och resultatet av det arbete du tidigare har utfört har varit mycket gott. Som ledare är du kommunikativ, relationsskapande och engagerande där du både kan ge och skapa energi i mötet med andra.

Du har god strategisk och analytisk förmåga samt lämplig akademisk utbildning. Du är trygg i din ledarroll och skapar delaktighet. Du har förmågan att skapa ett stabilt och väl balanserat samarbete mellan tjänsteperson och politiker och får en hel kommunkoncern att trivas, utvecklas och samarbeta.

 
För att lyckas i rollen vill vi att du har

  • relevant högskole- eller universitetsutbildning
  • flera års erfarenhet av att leda större komplexa verksamheter inom offentlig verksamhet.
  • väldokumenterat goda ledarskapserfarenheter
  • erfarenhet av kvalificerade uppgifter inom ledarskap, organisation och offentlig förvaltning
  • erfarenhet av att leda en organisation i förändring
  • goda språkliga kunskaper inom såväl svenska som engelska.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.

Välkommen med din ansökan senast måndag 13 februari 2023.

 

ANSÖK

I den här rekryteringen har Falköpings kommun valt att samarbeta med Solum Search. För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta Ylva Dahl, Solum Search via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Ort Falköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Ylva Dahl, 073-0263834
Sista ansökningsdag 2023-02-13

Tillbaka till lediga jobb