Välkommen till Alingsås! Här hittar du en välbevarad stadskärna och en levande landsbygd med vacker natur. Med goda pendlingsmöjligheter är det också nära till Göteborgs storstadspuls och resten av Västsverige.

Över 40 000 invånare och nära 4 000 medarbetare gör Alingsås till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du själva ska kunna vara med och påverka. Tillsammans skapar vi Alingsås!

I vår vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
I Alingsås finns rum för karriär och friluftsliv, föreningar och företagare. För landsbygd och stadspuls, studentliv och grannar. Nätverk och tystnad, kaféer och hembakat. Alingsås är trästaden med rum för hela livet.

 

Nu söker vi hälso- och sjukvårdschef till Vård- och omsorgsförvaltningen

Vill du leda arbetet med att utveckla den kommunala primärvården i Alingsås kommun? Hälso- och sjukvården står inför spännande utmaningar både gällande digitalisering och demografi. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag omfattar äldreomsorg och funktionsstöd samt hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvård är ett spännande verksamhetsområde där det händer mycket. Tvärprofessionellt teamarbete och samverkan är verksamhetens nyckelfaktorer, på såväl lokal, regional som nationell nivå. Alingsås samverkar med Lerums kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) i SAMLA. Framför allt sker just nu ett utvecklingsarbete tillsammans med VGR inför omställningen till "Nära vård".


Arbetsuppgifter

I rollen som hälso- och sjukvårdschef representerar du och företräder förvaltningen i hälso- och sjukvårdsfrågor. Du leder, utvecklar och styr hälso- och sjukvårdsorganisationen mot uppsatta mål, politiska beslut och efter givna ekonomiska förutsättningar och ramar. Ditt uppdrag är att tillgodose alingsåsarnas behov av kommunal hälso- och sjukvård, både i det kortare och i det längre perspektivet. Du arbetar aktivt i samverkansforumet SAMLA.

Avdelningschefen för hälso- och sjukvården är också verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Du arbetar i nära samverkan med kommunens två MAS:ar (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Avdelningen består av tre enheter för sjuksköterskor och en för rehab. Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i ledningsgruppen, där du tar ansvar för helheten tillsammans med dina kollegor. Du ser till hela förvaltningens bästa både i agerande och beslut. Du är med och skapar förutsättningar för att både dina och förvaltningens övriga medarbetare tillsammans ska kunna genomföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt.

Ledarskapet i Alingsås kommun ska genomsyras av ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Chefer i vår organisation förväntas utveckla chefskompetenser och en ledarstil som präglas av ett utvecklande ledarskap. Det innebär att vi är föredömen som tar ansvar och är förebilder utifrån vår värdegrund. Vi visar personlig omtanke genom att ge stöd och konfrontera, samt skapar inspiration och motivation genom att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. För att främja det ledarskap som Alingsås kommun tagit ställning för genomför alla kommunens chefer ledarutvecklingsprogrammet som förutom exempelvis Utvecklande ledarskap innehåller både förvaltnings- och kommunspecifika ledardagar.


Kvalifikationer

Du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning, såsom legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har goda kunskaper om lagstiftningen som styr verksamheten framförallt HSL men även LSS och SoL.

Du är en trygg ledare med gedigen chefserfarenhet och det är meriterande om du tidigare varit chef för chefer. Du har ansvar för personal-, budget- och arbetsmiljö samt kvalitét för avdelningen. Du är tydlig i din kommunikation och skapar engagemang och delaktighet. Med tanke på de stora förändringar som förvaltningen står inför främst inom digitaliseringsområdet har du stor erfarenhet av att driva förändringsledning.
Vi lägger vikt vid din förmåga och vilja till ett gott samarbete och samverkan med andra. Med fördel har du med dig erfarenhet av samverkan med andra aktörer internt och externt.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2023-01-15.

 

Ansök

I den här rekryteringen har Alingsås kommun valt att samarbeta med Solum Search.
För frågor om rekryteringsprocess, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta Ylva Dahl, Solum Search via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Ort Alingsås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Ylva Dahl, 0730-263834
Sista ansökningsdag 2023-01-15

Tillbaka till lediga jobb