Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang, samverkan och entreprenörsanda. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.

Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!

Nu söker vi vår nästa kommunchef som tillsammans med oss vill bidra till engagemang, skapa mervärde och planera för det goda livet för Tibro kommuns invånare.

 

Om rollen

Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteperson och förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. Du leder kommunen utifrån politiskt fattade beslut och har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamhet. Du rapporterar till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen och är direkt underställd den politiska ledningen. Som kommunchef arbetar du för både majoritet och opposition i kommunstyrelsen.

I rollen som kommunchef har du det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Du ansvarar för att underlagen till beslut är utformade på ett sakligt och opartiskt sätt samt är baserade på professionell sakkunskap inom det aktuella området. Till ditt stöd har du kommunchefens ledningsgrupp och kommunledningskontorets ledningsgrupp som du leder och för ett nära samarbete med.

I kommunchefens uppdrag ingår att medverka till att verksamheten verkar för kommunens vision och strategiska mål med kommunens gemensamma värdegrund som bemötandeplattform.

Du leder utifrån kommunens vision TILLSAMMANS - HÅLLBART - NÄRA och vår värdegrund som utgår från kärnvärdena omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft.

Du ansvarar för kommunens ekonomi, budget, personal och arbetsmiljö samt planering, styrning och uppföljning av verksamhetens mål och resultat.


Vem söker vi?

Vi söker en skicklig ledare som med trygghet och mod kan styra, leda och realisera politiska beslut för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Rollen kräver ett brett samhällsintresse och en skicklig förmåga att leda genom andra. Tillsammans med din organisation bygger du välfungerande team och skapar delaktighet och samsyn för hela organisationens intresse. Du ser värdet i att skapa förutsättningar för dialog, delaktighet och samverkan.

Uppdraget innebär ett utåtriktat arbete där du företräder Tibro kommun både internt och externt och där du samverkar med kommunens olika förvaltningar, grannkommunerna i Skaraborg, i mötet med Västra Götalandsregionen såväl som näringsliv och föreningsliv i Tibro och i Västsverige.

Som kommunchef blir du en del av kommunchefsnätverket i Skaraborgs kommunalförbund där totalt 15 kommuner ingår. 

 

Dina kvalifikationer

För uppdraget vill vi att du har

 • relevant akademisk utbildning.
 • dokumenterad erfarenhet av ledning och styrning på ledande nivå i en större organisation.
 • erfarenhet av att bibehålla och fortsätta skapa struktur, tydlighet och helhetsperspektiv i organisationen.
 • goda färdigheter i ett strukturerat mål- och budgetarbete med ramar, riktning och uppföljning.
 • god kompetens inom ekonomistyrning och budgetarbete.


Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet och god förståelse för hur politisk styrd organisation fungerar. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer.


Din personlighet

För att lyckas i uppdraget hos oss är det viktigt att du

 • leder med fokus på mål och resultat utifrån ett helhetsperspektiv och har en god förmåga att omsätta mål i praktisk handling.
 • skapar delaktighet, tydlighet samt förbättrings- och utvecklingsvilja i din organisation.
 • har en ledarstil som präglas av dialog och tillit.
 • är kommunikativ, utåtriktad, öppen och transparent i ditt ledarskap.
 • har mod och kompetens att fatta nödvändiga beslut.
 • har förmåga att involvera, entusiasmera och motivera.
 • ser värdet i att skapa en hållbar, hälsofrämjande och effektiv organisation.
 • uttrycker dig väl i tal och skrift.


Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, liksom goda kunskaper i engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.

Rollen innebär att en säkerhetsprövning kommer att göras i samband med att anställningsavtal tecknas.


Välkommen med din ansökan senast 2022-10-24.

 

Ansök

I den här rekryteringen har Tibro kommun valt att samarbeta med Solum Search. För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se

 

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Ort Tibro
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
 • Ylva Dahl, 0730-263834
Sista ansökningsdag 2022-10-24

Tillbaka till lediga jobb