Förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg rekryterar Förvaltningschef. Vi söker en förvaltningschef med uppdrag att ha det övergripande ansvaret att leda och utveckla verksamheten utifrån politiskt fastställda mål. Förvaltningschefen är underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Samverkan med kommunens övriga förvaltningar är en viktig del i arbetet.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Vi är en del av processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och för att stärka vår gemensamma förmåga att hantera samhällsstörningar. Vi arbetar för ökad säkerhet. Vid en olycka som drabbade inte kan hantera på egen hand är vi redo att rycka ut och hjälpa till. Vi jobbar också med att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert sätt om en olycka inträffar.

Om Falköpings kommun

I Falköpings kommun har vi fokus på hållbar utveckling, vi värnar om livskvalitet för att öka välbefinnandet och trivseln för de som bor och verkar i Falköping – nu och i framtiden

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Visionen bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Vi värnar om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för våra kommuninvånare.

Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. Organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet, där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

Nu söker vi förvaltningschef som ska leda och utveckla Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs ansvarsområden samt utöva ett strategiskt långsiktigt ledarskap för hela verksamhetens bästa.

 

Om Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm.

Falköping är så kallad värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där de ca 90 heltidsanställda medarbetarna och ca 55 RIB-anställda brandmän också har sin anställning. Förvaltningens främsta uppgift är att se till att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är uppgiften att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Arbetet ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället. Förvaltningen är även delaktig i processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och i att stärka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar och andra oönskade händelser.

 

Vem söker vi?

Då nuvarande förvaltningschef går vidare till andra utmaningar, söker vi nu vår nästa förvaltningschef som tillsammans med politik och organisation vill leda verksamheten vidare. Som chef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är du ytterst ansvarig tjänsteperson för förvaltningen och du är direkt underställd kommundirektören. Du ingår i kommunens ledningsgrupp som leds av kommundirektören där vi tillsammans verkar för det goda livet i Falköping. Du arbetar både för det verksamhetsnära och det kommunövergripande uppdraget.

Vi söker dig som bedriver ett strukturerat och målinriktat arbete med ett nära samarbete med såväl politik, kommunledning och organisation som externa samhällsaktörer. Vi tror att du har ett stort intresse för säkerhet, samhällsfrågor och de komplexa situationer som kan uppstå i vardagen för våra kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Då uppdraget även innefattar ett förebyggande arbete, har du en välutvecklad analytisk förmåga där du kan väga in såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser i analyser och beslut.

Du är utåtriktad och har en hög grad av kommunikativ förmåga där du är lyhörd och intresserad i mötet med andra människor, i såväl samarbete med interna som externa aktörer.

För att lyckas i rollen som förvaltningschef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har du

 • relevant akademisk utbildning.
 • flera års erfarenhet av att leda större komplexa verksamheter.
 • väldokumenterat goda ledarerfarenheter.
 • erfarenhet av, kunskap om och förståelse för arbetssättet i en politiskt målstyrd verksamhet; att nå resultat inom ramen för politiska beslut, given ekonomi och gällande lagar.
 • god erfarenhet av det förvaltningsövergripande uppdraget och förståelse för dess processer.

Vi ser det som meritande om du har erfarenhet av strategiskt, verksamhetsövergripande arbete med fokus säkerhet, samhällsskydd och /eller samhällsnytta.

 

Som ledare och person 

 • leder du utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt som ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i organisationen och att skapa förtroendefulla relationer.
 • har du personlig mognad och integritet med god kommunikativ förmåga.
 • har du förmåga att initiera och leda processer för utveckling av förvaltningen.
 • har du en helhetssyn med förståelse för verksamhetens komplexitet och olika förutsättningar såväl inom kommunen som mellan de fyra partskommunerna.
 • är du väl insatt i och intresserad av omvärldens förändring och utveckling.
 • har du en god analytisk förmåga.
 • verkar du med fokus på utveckling och har en god förmåga att omsätta visioner och mål i praktisk handling.
 • ser du värdet av effektivitet kopplat till så väl kvalitet som ekonomiska förutsättningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår. Rollen innebär att en säkerhetsprövning kommer att göras i samband med att anställningsavtal tecknas.

Välkommen med din ansökan senast 21 augusti 2022!

Ansök

I den här rekryteringen samarbetar Falköpings kommun med Solum Search. Välkommen att kontakta Ylva Dahl, Solum Search, för frågor kring rekryteringsprocess och kravprofil.  ylva.dahl@solumsearch.se alt 0730–263834.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Ort Falköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
 • Ylva Dahl, 073-0263834
Publicerat 2022-06-30
Sista ansökningsdag 2022-08-21

Tillbaka till lediga jobb