Om oss

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.

Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!

 

Nu söker vi Plan- och byggchef till Samhällsbyggnadsförvaltningen!

 

Om rollen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av 5 avdelningar med totalt 117 medarbetare. Förvaltningen utgörs av måltidsavdelningen, fastighetsavdelningen, plan- och byggavdelningen, gata- parkavdelningen, samt driftavdelningen. Du ingår tillsammans med övriga enhetschefer i förvaltningschefens ledningsgrupp och tar där ett delat ansvar för hela den verksamhet förvaltningen omfattar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med plan och byggavdelningen spelar en viktig roll för Tibros fortsatta framtidsresa. Tillsammans med hela organisationen medverkar vi till att förverkliga den översiktsplan som antogs 2021. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska använda eller bevara bebyggelse, mark och vatten. Översiktsplanen är också ett verktyg för att tillämpa och förverkliga vår vision.

Som chef för plan- och byggavdelningen blir du chef och ledare för 5 kunniga och erfarna medarbetare. Plan och byggavdelningen handlägger bygglovsärenden samt arbetar med fysisk planering inom kommunen. Arbetet är en myndighetsutövning under Byggnads- och trafiknämndens ansvarsområde (BTN) och förutsätter att du är väl förtrogen med aktuella juridiska lagrum och styrdokument. Du ansvarar för budget, personal och arbetsmiljö samt planering, styrning och uppföljning av verksamhetens mål och resultat.

I arbetsuppgifterna ingår även att utforma och utarbeta detaljplaner i enlighet med PBL och miljöbalken. Du ansvarar för ärenden om mark- och exploatering (MEX) för att handlägga köp, försäljning och arrende av mark i kommunen. Genom en strategisk och långsiktig planberedskap kan behovet av mark för bostadsområden, företagsetableringar och övrig samhällsservice förutses, planeras och identifieras.

Utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och givna resurser bedriver du ett långsiktigt, målinriktat och utvecklande arbete där du skapar delaktighet och samsyn för hela organisationens intresse.

Du samspelar både internt och externt, med politik och organisation, våra invånare, företagare och näringsliv i Tibro - men också med våra grannkommuner i Skaraborg där vi tillsammans skapar bästa förutsättningar för tillväxt.

 

Dina kvalifikationer

Du har akademisk utbildning inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur, fysisk planering eller annan utbildning som vi bedömer som meriterande för uppdraget.

Du har färdigheter i ett strukturerat målarbetet med ramar, riktning och uppföljning.

Du har kunskaper inom relevant lagstiftning. Vi ser det som meriterande om du har några års erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation med plan-, mark- och exploateringsfrågor.

Är du i början av ditt ledarskap ges möjlighet till chefsstöd och vägledning. Vi har även en erfaren chefsgrupp och goda stödfunktioner för att bedriva ett gott ledarskap. De stödfunktioner som finns att tillgå är inom exempelvis HR, ekonomi och kommunikation.

 

Din personlighet

För att lyckas i rollen vill vi att du

 • skapar delaktighet, tydlighet och helhetsperspektiv i din verksamhet.
 • har förmåga att involvera, entusiasmera och motivera både kollegor och medarbetare.
 • leder genom dialog och tillit.
 • är kommunikativ, öppen och transparent i ditt ledarskap.
 • ser värdet i att skapa en hållbar, hälsofrämjande och effektiv organisation.
 • leder med fokus på mål och resultat och har en god förmåga att omsätta mål i praktisk handling.
 • har mod och kompetens att fatta nödvändiga beslut.
 • uttrycker dig väl i tal och skrift.

För oss är det viktigt med rätt personlighet och drivkraft för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper överensstämmer med Tibros visionsord.

 

Vi erbjuder dig

 • en välkomnande och utvecklande arbetsplats.
 • möjligheter till pensionsavsättning enligt gällande pensionspolicy.
 • kompetensutveckling och möjlighet till nätverkande forum.
 • friskvårdsbidrag och fria bad i kommunens badhus.


I viss utsträckning är distansarbete möjligt när verksamheten tillåter och sker i överenskommelse med närmsta chef.

 

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-31

 

Ansök

I den här rekryteringen har Tibro kommun valt att samarbeta med Solum Search.
För frågor om rekryteringsprocess, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta Ylva Dahl, Solum Search via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se 

 

Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Ort Tibro
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
 • Ylva Dahl, 073-0263834
Sista ansökningsdag 2022-05-31

Tillbaka till lediga jobb