Om Falköpings kommun

I Falköpings kommun har vi fokus på hållbar utveckling, vi värnar om livskvalitet för att öka välbefinnandet och trivseln för de som bor och verkar i Falköping – nu och i framtiden

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Visionen bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Vi värnar om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för våra kommuninvånare.

Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. Organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet, där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

Nu söker vi kultur- och fritidschef som ska leda och utveckla Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden samt utöva ett strategiskt långsiktigt ledarskap för hela verksamhetens bästa.

Om Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar som med sina ca 75 medarbetare ansvarar för att erbjuda en meningsfull fritid till Falköpingsborna.

Kultur- och fritidsförvaltningen organiserar fem avdelningarna Bad och Fritid där idrottsanläggningar och föreningsstöd ingår, Kulturarv med Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby, Bibliotek, Öppen ungdomsverksamhet och avdelning Strategi med ansvar för exempelvis inkludering och ungas inflytande.

Kultur- och fritidsförvaltningen är tillsammans med övriga förvaltningar en viktig del av helheten, för att nå kommunens mål och visioner inom social hållbarhet, attraktivitet och näringslivsutveckling utifrån en tillitsbaserad ledning och styrning.

 

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som lockas av utmaningen att leda kultur- och fritidsförvaltningen där uppdraget är att styra, stödja och leda verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv och politikens mål och visioner. Vidare ser du möjligheten i att arbeta i en kommun med framåtanda och vilja att skapa Det goda livet för våra invånare.

Din närmsta chef är kommundirektören och du ingår i kommunens ledningsgrupp som leds av kommundirektören där vi tillsammans verkar för det goda livet i Falköping. Du arbetar både för det verksamhetsnära och det kommunövergripande uppdraget.

Tillsammans med din ledningsgrupp på förvaltningen, samordnar du arbetet för Falköpings kultur- och fritidsverksamhet. Du leder och utvecklar kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och bedriver ett nära samarbete med den politiska nämnden med uppdrag att omsätta visioner och mål till handling. Uppdraget innebär att du arbetar för helhetssyn och god samverkan med samtliga av kommunens verksamheter, civilsamhällets organisationer och andra externa parter.

 

Dina kvalifikationer

För uppdraget har du en akademisk utbildning, tidigare chefserfarenhet samt erfarenhet av att verka inom en politiskt styrd organisation. Vi ser också att du har god omvärldskunskap inom förvaltningens ansvarsområden.

Du har god erfarenhet av det förvaltningsövergripande uppdraget och förståelse för dess processer. Vi ser det som meritande att du har erfarenhet av strategiskt, verksamhetsövergripande arbete med fokus på samhällsnytta.

Som ledare och person är du trygg och stabil. Du arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning och vågar utmana samtidigt som du är prestigelös och når resultat. Du är en närvarande ledare på förvaltningen som leder medarbetarna med ett motiverande ledarskap och driver förvaltningens utveckling. Du är en tydlig lagspelare med god helhetssyn och förståelse för hur kultur och fritidsverksamheten samspelar med kommunens övergripande uppdrag.

Vi utgår ifrån att du är en god kommunikatör och relationsbyggare samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vidare ser du möjligheten i att arbeta i en kommun med framåtanda och vilja att skapa Det Goda Livet för våra invånare, företagare och inpendlare.

Rollen innebär att en säkerhetsprövning kommer att göras i samband med att anställningsavtal tecknas.

Välkommen med din ansökan senast 2022-03-13

 

Ansök

I den här rekryteringen har Falköpings kommun valt att samarbeta med Solum Search AB. För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta Ylva Dahl, Solum Search via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se

 

 

 

Logotyp för Solum Search AB

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Ort Falköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Ylva Dahl, 073-0263834
Sista ansökningsdag 2022-03-13

Tillbaka till lediga jobb