Om arbetsplatsen

I Lerums kommun arbetar vi tillsammans med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova, vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Vi som arbetar i Lerums kommun är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat.

Sektor stöd och omsorg är en av tre sektorer inom Lerums kommun och består av cirka 1000 medarbetare. Inom sektorn finns sex verksamhetsområden; myndighet, hälso- och sjukvård samt förebyggande, hemtjänst, särskilt boende, funktionsstöd samt administration och verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med kommundirektör och förvaltningsledning verkar och leder du utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen, med engagemang i samhällsfrågor och omvärldsbevakning. Som sektorchef är du förvaltningsledningens representant i verksamheten. Du ansvarar för styrning och ledning av verksamheten och att sektorn utvecklas i enlighet med mål och uppdrag utifrån ett tydligt invånarfokus. Utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och givna resurser bedriver du ett långsiktigt och utvecklande arbete tillsammans med din organisation. Som sektorchef har du direkt arbetsgivaransvar för verksamhetschefer och sektorledningsstab.

Som sektorchef styr, leder och realiserar du politiska beslut för att säkerställa verksamhetens kvalitet och för att strategier och mål ska uppnås. Du bygger väl fungerande team med delaktighet och samsyn för hela organisationens intresse.

I Lerums kommun pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för hela förvaltningen. Som sektorchef har du en viktig roll i det arbetet. Tillsammans säkerställer vi en långsiktig plan för fortsatt verksamhet av hög kvalitet och god service för invånarna.

Vi söker dig som vill vara med och påverka, göra skillnad och leda organisationen ur ett helhetsperspektiv.

Kvalifikationer

För uppdraget vill vi att du har relevant högskole- eller universitetsexamen. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat ledarskap inom politisk styrd organisation och är en ledare som tidigare har varit chef för andra chefer. För rollen har du aktuell verksamhetskunskap där du är väl förtrogen med aktuella juridiska lagrum, styrdokument och myndighetsutövning inom Sektor stöd och omsorgs ansvarsområden.

Du är trygg och kommunikativ i din ledarroll. Du skapar struktur, tydlighet och helhetsperspektiv i din organisation. Du skapar också gemenskap och delaktighet. Du leder genom ett utvecklande ledarskap där medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas i sin profession. Du har förmågan att involvera, entusiasmera och motivera både kollegor och medarbetare. Du kan ta ut riktningen för helhetens bästa och ser värdet av att samspela och samarbete med hela organisationen. Du tar tillvara det engagemang som finns både inom och utanför organisationen för att skapa de bästa förutsättningarna för invånarna.

Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha infört nya arbetssätt och arbetsmetoder.

Om oss

Kommunens arbete ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Vi arbetar för att hitta de bästa lösningarna för helheten, för invånarna, för företagarna, för besökarna.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens drygt 43 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner som friskvård och personalvårdsprogram.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-17

 

Ansök

I den här rekryteringen har Lerums kommun valt att samarbeta med Solum Search AB. För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ylva Dahl, Solum Search AB, 0730–263834 alt ylva.dahl@solumsearch.se

 

 

Logotyp för Solum Search AB

Anställningsform Tillsvidareanställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lerum
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Ylva Dahl, 073-0263834
Sista ansökningsdag 2022-01-17

Tillbaka till lediga jobb