Rekrytering av tillförordnad sektorchef samhällsbyggnad till Lerums kommun med tillsvidareanställning


Om arbetsplatsen


Lerums kommun är en fantastisk plats att leva och bo i. Kommunen växer stadigt och de nu cirka 42 000 invånarna erbjuds hög livskvalitet med en väl fungerande samhällsservice, vacker natur, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter samt anrika kulturvärden. Kommunen har stor potential, med goda förutsättningar och höga ambitioner!

I Lerums kommun arbetar vi tillsammans med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova och vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Vi som arbetar i Lerums kommun är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat.

Nu söker vi tillförordnad chef och ledare för tillsvidareanställning till sektor samhällsbyggnad!


Sektor samhällsbyggnad består av fem verksamhetsområden; Samhällsplanering, Myndighetsutövning, Teknisk service, Verksamhetsservice samt Näringsliv och turism. Utöver detta finns även från 2019 nya enheten Verksamhetsstöd representanter i sektorns ledningsgrupp. 

Sektor samhällsbyggnad har som en av tre sektorer inom förvaltningen i uppdrag att ge förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring, utveckla näringslivet och besöksnäringen, utveckla och förvalta lokaler, vägar och grönområden samt producera god och näringsriktiga måltider till barn, elever och äldre.

 

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget som tillförordnad sektorchef och del i förvaltningsledningen är att kombinera det kommunövergripande perspektivet och ansvaret samtidigt som du leder sektor samhällsbyggnad.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kommundirektör och förtroendevalda, övriga chefer i förvaltningsledningen där du tillsammans med din sektorledning som består av sex verksamhetschefer skapar bästa förutsättningar för vår samhällsplanering. 

Du har det övergripande ansvaret för att sektorns verksamhet leds och utvecklas enligt kommunens visioner och mål. Tillsammans med kommundirektör och förvaltningsledning verkar och leder du utifrån ett helhetsperspektiv för kommunen, med engagemang i samhällsfrågor och omvärldsbevakning. Du ansvarar för styrning och ledning av verksamheten och att sektorn utvecklas i enlighet med mål och uppdrag utifrån ett tydligt invånarfokus. Utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och givna resurser bedriver du ett långsiktigt och utvecklande arbete tillsammans med din organisation. Du har direkt arbetsgivaransvar för verksamhetschefer och sektorledningsstab.

I uppdraget är tillväxt och hållbarhet i fokus, liksom att företräda och marknadsföra kommunen i offentliga sammanhang. Det innebär ett utåtriktat arbete där samverkan med andra kommuner, myndigheter och aktörer är centralt, men också ett nära samarbete med politik, företagare och kommuninvånare med utgångspunkt i förtroende och engagemang.

Samhällsplaneringen är central i att uppnå det hållbara samhället vilket också ställer krav på samarbete och ett tydligt helhetsfokus. För oss innebär hållbar utveckling förmågan att tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Det innebär också att du tillsammans med dina medarbetare skapar delaktighet och gemenskap i det dagliga uppdraget där ditt ledarskap är avgörande för att skapa förutsättningar för medarbetare att växa och utvecklas i sina roller. Tillit, samarbete och dialog är viktiga ledord.

I Lerums kommun pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för hela förvaltningen. Vi söker dig som vill vara med och påverka, göra skillnad och leda organisationen ur ett helhetsperspektiv.
Tjänsten som tillförordnad sektorchef samhällsbyggnad innebär en tillsvidareanställning.

 

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som tillförordnad sektorchef samhällsbyggnad krävs att du är väl insatt i de frågor som behandlas inom sektorns verksamhetsområde.

Du är trygg inom sektorområdets olika lagrum och styrdokument, där du både kan vägleda och strategiskt ta ut riktningen för Lerums mål och visioner. 

Du har en relevant akademisk utbildning inom verksamhetens ansvarsområde eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp, att bereda strategiska verksamhetsfrågor samt dokumenterad god erfarenhet av att genomföra förändrings- och utvecklingsarbete.

För att möta framtida utmaningar förväntas du både att kunna identifiera förändrings- och effektiviseringsprocesser som politiken kan behöva fatta beslut om - men också ha förmågan att genomföra förändringarna tillsammans med organisation och medarbetare.

Du behöver också ha erfarenhet av att leda chefer samt att framgångsrikt ha lett budget-, verksamhet- och medarbetaransvar för en större organisation.

För uppdraget är det meriterande om du har verkat i offentlig sektor och politiskt styrd organisation. 

Som ledare är du trygg och modig och du är drivande i de frågor som för verksamheten framåt.  Du har en mycket god kommunikativ förmåga där uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har god erfarenhet av samverkan och där du värdesätter det goda samarbetsklimatet med såväl fackliga företrädare, medarbetare och kollegor som den goda dialogen med våra kommuninvånare.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.

Vill du vara en del av oss?  Välkommen med din ansökan senast 7 juni 2022.

 

Om oss

Kommunens arbete ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Vi arbetar för att hitta de bästa lösningarna för helheten, för invånarna, för företagarna, för besökarna. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner som friskvård och personalvårdsprogram.

Ansök

I den här rekryteringen har Lerums kommun valt att samarbeta med Solum Search. För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta Ylva Dahl, Solum Search via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lerum
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Kontakt
  • Ylva Dahl, 073-0263834
Sista ansökningsdag 2022-06-07

Tillbaka till lediga jobb