Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. Organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet. Ledare och medarbetare medverkar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

 

Nu söker vi vår nästa förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn-och utbildningsnämndens ansvarsområde regleras av nationella styrdokument, främst skollag, läroplaner och barnkonventionen. Även kommunens övergripande mål påverkar och styr utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att ge kommunens barn och unga bästa möjliga förutsättningar för lärande, hälsa och utveckling.

Förvaltningen har totalt ca 1200 tillsvidareanställda och är indelad i fyra verksamhetsområden; förskola, grundskola, gymnasieskola samt kulturskola. En övergripande barn- och elevhälsa stödjer de olika verksamhetsformerna.

Arbetsbeskrivning

Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen utifrån politiskt fastställda mål samt gällande styrdokument för verksamhetsområdet. Förvaltningschefen är underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Samverkan med kommunens övriga förvaltningar är en viktig del i ditt arbete.


Vem söker vi?

Du är en demokratisk ledare som tillsammans med din ledningsgrupp, rektorer och förvaltning skapar engagemang, motivation och delaktighet!

Du har en välutvecklad analytisk förmåga där du kan väga in såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser i analyser och beslut. Du har erfarenhet av utvecklingsarbete. Du ser möjligheter före hinder och har mod att hålla i och hålla ut.

Du är en mycket god kommunikatör samt har förmåga att skapa och underhålla goda relationer.

Du är trygg i din roll och vågar lita på andra!

 

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen vill vi att du har;

 • En pedagogisk högskole- eller universitetsutbildning.
 • Flera års erfarenhet av att leda större komplexa verksamheter inom offentlig verksamhet. 
 • Väldokumenterat goda ledarskapserfarenheter med erfarenhet av att leda andra chefer.
 • Erfarenhet av kvalificerade uppgifter inom ledarskap, organisation och offentlig förvaltning samt de lagar och regler som styr förvaltningens verksamhet.

Vi ser det som meriterande om du har genomgått skolchefsutbildning och rektorsutbildning.


Som ledare och person vill vi att du;

 • Leder utifrån tillitsbaserat förhållningssätt som ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i organisationen och skapar förtroendefulla relationer. Din ledarstil präglas av prestigelöshet, dialog, tillit och transparens.
 • Verkar med fokus på utveckling och har en god förmåga att omsätta visioner och mål i praktisk handling.
 • Har förmåga att initiera och leda processer för utveckling av förvaltningen och hela organisationen.
 • Har en helhetssyn med förståelse för verksamhetens komplexitet och olika förutsättningar.
 • Är väl insatt i och intresserad av omvärldens förändring och utveckling.
 • Har en god analytisk förmåga.
 • Visar tillit till dina medarbetare genom att delegera ansvar och ge dem förutsättningar att växa.

Detta ger dig tillfället att arbeta i en kommun med framåtanda och vilja att skapa Det Goda Livet för alla som verkar och bor i Falköpings Kommun.

Vi ser fram emot din ansökan senast söndag 29 oktober 2023.

Kontakt

I den här rekryteringen har Falköpings kommun valt att samarbeta med Solum Search.

För frågor om rekryteringsprocessen, kravprofil och önskade kompetenser för rollen är du välkommen att kontakta:
Ylva Dahl, Solum Search via ylva.dahl@solumsearch.se alt 073-026 38 34
Patrik Moberg, Solum Search via patrik.moberg@solumsearch.se alt mobil 070-916 19 61

 

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Ort Falköping
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/23
Kontakt
 • Ylva Dahl, 073-0263834
 • Patrik Moberg, 070-9161961
Sista ansökningsdag 2023-10-29

Tillbaka till lediga jobb